Kostymet som det er fokus på her, ble brukt i scenen på landet
hvor Armands far ber Marguerite om å bryte med Armand.